خوردن و آشامیدن در مسیحیت

image_pdfimage_print

مسیحیان می توانند هر چه می خواهند بخورند و بنوشند؟
نوشیدن الکل ایرادی ندارد؟

عیسی مسیح ما را از خوردن چیزی منع نکرده است.
اما مسیحیان بدن خود را معبدگاه روح القدس که توسط خدا بکار گرفته می شود می دانند و به همین خاطر آن را پاک نگه میدارند.
مست شراب نشوید بلکه از روح القدس پر شوید.
کسی که از روح القدس پر است دیگر نیازی به شراب ندارد. چون طبق گفته کتاب مقدس ، شراب شما را به کارهای ناپسند وا میدارد.
افسسیان۵: ١٨
او از شراب آن نوشیده، مست شد و خود را در میان خیمۀ خویش برهنه ساخت.
پیدایش ٩: ٢١
اگر کسی معتاد به مشروب باشد به بدن خود آسیب می زند.
مشکل در نوع غذا و نوشیدنی نیست بلکه در طریق استفاده از آن است.
مثلا اگر کسی تمام دستورات خدا را در زمینه خوردن و نوشیدن رعایت کند اما در عین حال خیلی بخورد و بنوشد مخالف خواست خدا عمل کرده است. در حقیقت مسأله اساسی این است که ما باید بگونه ای با بدنهای خود رفتار نماییم که بتوانیم خداوند را جلال دهیم. عیسی مسیح می فرماید: “آن چیز که داخل دهان می شود انسان را ناپاک نمی کند بلکه آن چیزی که از دهان خارج می شود

About نوشین آفرین جعفری

View all posts by نوشین آفرین جعفری →