آیه قوت شنبه ۵ ژانویه ۲۰۱۹

image_pdfimage_print

یعقوب باب ۴   ۸به خدا تقرّب جویید که او نیز به شما نزدیک خواهد شد. ای گناهکاران، دستهای خود را بشویید. ای ریاکاران، دلهای خود را پاک سازید،

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →