شیطان دشمن خدا و مسیحیان است

image_pdfimage_print

✝💟✝💟✝

شیطان دشمن خدا و مسیحیان است . او کوشش می کند به هر نحوی
که شده ، باعث افتادن شما شود. زحمت ، تمسخر، دلسردی و وسوسه
از شیوه هایی است که او برای منحرف ساختن شما بکار می برد.
او شما را در مورد نجات تان در شک و تردید فرو می برد. او
همواره با مسیحیان می جنگد و سعی دارد آنها را از خدا جدا
سازد. شیطان نمی خواهد راه رفتن با خدا را یاد بگیرید. بنابراین
، هرگاه در قدم های نخستینِ زندگی جدیدتان ، با مشکلات و موانعی
روبرو شدید، تعجب نکنید. بچه وقتی شروع به راه رفتن می کند،
ممکن است بیفتد یا حتی صدمه ببیند. ولی هیچ یک از این اتفاقات
او را از کوششهای بعدی باز نمی دارد و او به سعی خود ادامه
می دهد. کافی است به یاد داشته باشید که پدر آسمانی شما
خیلی قوی تر از شیطان است و حاضر است دستتان را
در دست خود بگیرد.
من به آنها حیات جاودان می بخشم و آنها هرگز هلاک
نخواهند شد و هیچ کس نمی تواند آنها را از دست من بگیرد.
یوحنا ۲۸:۱

About نوشین آفرین جعفری

View all posts by نوشین آفرین جعفری →