شهادت پیروان مسیح چیست ؟

image_pdfimage_print

شهادت پیروان عیسی مسیح چیست؟
و به چه چیزهایی باید فکر کنیم؟
آن شهادت کوتاهی است شامل ١٢ بند که خیلی مهم شمرده می شود
(از زمان عیسی مسیح) و در طی قرنها و در همه جا کلیساها آن را مهم و با اهمیت می شمارند.
این دوازده بند به شرح ذیل است:

• من به خدای پدر یگانه آفریننده آسمان و زمین ایمان دارم.
عیسی مسیح تنها پسر او و سرور و خداوند ماست.

• همان کسی که از روح القدس گرفته شده و از مریم باکره به این دنیا آمد.

• به دستور پونتیوس پیلاطوس به صلیب کشیده شد، مصلوب شد، کشته شد، به خاک سپرده شد و درمقابل دیدگان همه تحقیر شد.

• کسی که بعد ازسه روز از میان مردگان برخاست.

• به ملکوت خداوند عروج کرد و در سمت راست یگانه خداوند ما نشست.

• او می آید تا بر زندگان و مردگان داوری کند.

• من به روح القدس ایمان دارم.

• من به یک کلیسای پاک و مقدس ایمان دارم.

• به بخشیده شدن گناهان

• برخاستن از میان مردگان

• ویک زندگی ابدی وبدون مرگ

https://t.me/shaloumpedar

About نوشین آفرین جعفری

View all posts by نوشین آفرین جعفری →