آیه قوت سه شنبه ۸ ژانویه ۲۰۱۹

image_pdfimage_print

اشعیا باب ۵۵     ۶اکنون که خداوند نزدیک است،به نزد او بازگردید و به درگاه او دعا کنید.۷شریران راههای خود را ترک کنند،و بدکاران افکار خود را تغییر دهند.بگذارید آنها به نزد خداوند، خدای ما بازگردند.او بر آنها رحیم و بخشنده خواهد بود.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →