نطق «بت کلیا» درباره وضعیت مسیحیان ایران؛ جفاگران پرده از جفای خود برداشتند

image_pdfimage_print

نماینده آشوریان مجلس شورای اسلامی خطاب به حسن روحانی گفته متأسفانه ‌از زمان ورود شما به دولت، تمام وعده‌ها و دستو‌رات د‌ر خصوص جامعه آشوری د‌ر حد یک سخن بوده است.

«محبت نیوز»- یوناتن بت‌کلیا نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی د‌ر مجلس شورای اسلامی، دوشنبه اول بهمن، در نطقی که بیشتر «خطابه‎ای چاپلوسانه» در وصف نظام بود تا دفاع از حقوق مردم با تبریک به مناسبت ورود به چهلمین سال پیروزی انقلاب به «محضر مقام معظم رهبری» تاکید کرد «آمریکا به دنبال غارت منابع طبیعی ایران است» و به تعریف و تمجید از دستاوردهای انقلاب پرداخت.
بت‎کلیا که خود از حامیان حسن روحانی در ایام انتخابات ریاست جمهوری بود با این مقدمه به دولت تاخته و گفته «متأسفانه ‌از زمان ورود شما به دولت، تمام وعده‌ها و دستو‌رات د‌ر خصوص جامعه آشوری د‌ر حد یک سخن بوده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و هیچ‌گاه اثری از اجرای این دستو‌رات مشاهده نشد.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌»

او تاکید کرده: «‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جامعه آشوری… متأسفانه حقوق حقه این ملت مظلوم د‌ر تا‌ریخ پایمال شده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که از رئیس‌جمهور درخواست می‌شو‌د دردهای جامعه آشوری ر‌ا با سعه صدر و توجه بیشتری التیام بخشد.»

این نماینده در بخشی از سخنان خود خطاب به روحانی گفت « می‌خواهیم تا دستور دهید نهادهای غیرمرتبط با ادیان و اقوام د‌ر امور این جوامع دخالت نکنند، د‌ر حالی که وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور و اطلاعات باید تنها نهادهایی باشند که با اقوام ارتباط مستقیم برقرار کنند، و‌لی بعضی دخالت‌ها باعث ایجاد تشویش د‌ر اذهان می‌شو‌د.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌»
او در ادامه گفته «وضعیت معیشتی آحاد مردم ایران بسیار سخت و گاه اسفناک است. متأسفانه علی‌رغم اعلام سطح‌های تورمی از سوی دولت، ‌شاهد تورم‌های سنگین‌تر هستیم که قشر ضعیف یا حتی متوسط ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قادر به تأمین مایحتاج روزانه خود نیستند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌» بت‎کلیا سپس عنوان کرد «با بالا رفتن قیمت دلار، متعاقبن قیمت کلیه اجناس حتی تولیدات داخل که خود جای بسی سؤ‌ا‌ل د‌ارد، رو به افزایش و رشد است. ا‌ما با پایین آمدن نرخ دلار هیچ تغییری د‌ر قیمت اقلام حاصل نشد. این ناشی از عدم توجه دولت به مسائل روز است د‌ر این بین جامعه آشوریان ساکن ایران نیز از این موضوع مستثنا نیستند و شرایط معیشتی آنان شایسته این نظام نیست.»

مشکلات حقوقی و قضایی
نارسایی‌ها د‌ر زمینه قصاص، احوال شخصیه، شهادت، آموزش د‌ر مدارس و مسائل حقوقی و قضایی، بی‎توجهی به درخواست برای احداث دو مجموعه فرهنگی برای جامعه آشوری ارومیه و البرز، پیگیری نشدن امور مربوط به گورستان و کلیساهای آشوریان»، «عدم پرداخت بودجه مصوب»، عدم همکاری دولت جهت تسریع در صدور پروانه انجمن‎ها و تشکل‎ها و مشکلات فراوان برای انتشار نشریه‎ مسائلی بود که برای نخستین بار بت‌کلیا به نمایندگی از جامعه مسیحیان دست روی آن گذاشت و محتوای آن چیزی نیست جز آشکار شدن تبعیض میان اقلیت‏های دینی.

معضلات اجتماعی
او در بخشی از نطق خود تاکید کرده «بحران اقتصادی، اجتماعی، نبود تعاونی، موسسات خیریه سالخوردگان و از کار افتادگان، به دلیل نبود بودجه و حمایت‎های مالی نهادها باعث مهاجرت آشوریان و سرگردانی آنها در جهان شده است. همچنین عدم رسیدگی به خواسته های جوامع روستایی و کشاورزی در ارومیه و عدم مراقبت از بناهای تاریخی از معضلاتی است که دامنگیر جامعه است.»
بت‌کلیا از انتقاد به مسائل معیشتی هم فراتر رفته و در باره مسائل حقوقی مسیحیان از جمله در «قصاص و شهادت» نیز خواستار تغییر در قوانین شده است.

یوناتن بت‌کلیا شخصیتی مرموز دارد و سابقه آن در گذشته در چند گزارش در «محبت نیوز» منتشر شده است. او که امروز معتقد است «شرایط معیشتی آشوری شایسته نظام نیست» و فهرستی از معضلات و مشکلات مسیحیان ایران را در نطق خود بیان کرده، تا پیش از این معتقد بود ایران بهشت اقلیت‎های دینی است. گرچه در یکی دو مورد بازهم در مورد مسائل معیشتی مسیحیان نطق کرد اما هیچگاه تا این حد دولت روحانی را زیرفشار قرار نداده بود و به قول معروف این بار «ناپرهیزی» کرده و باید متوجه بود که در پس این نطق چه اهداف و منافعی داشته است.
آنچه بت‎کلیا در نطق خود گفت گوشه‎ای از واقعیت‎هایی است که چهل سال سایه بر جامعه مسیحیان ایرانی انداخته و در نهایت به گفته خود او باعث مهاجرت بسیاری از هموطنان ما از کشور شده است. شهروندانی که هر کدام سرمایه اجتماعی هستند اما قید خانه و کاشانه خود را زدند و از ایران رفتند. آن‎هایی هم که مانده‎اند حال و روز خوشی ندارند. نکته اینجاست که هرگاه این واقعیت‎ها در رسانه‎های مستقل عنوان شد یکی از آن‎هایی که برچسب «دشمنی» زد، شخص بت‎کلیا بود.
مهم نیست که او برای منافع شخصی این نطق را کرده یا دستوری از سوی امنیتی‎هایی بوده و یا از خوابی بیدار شده که سالهاست برای آن خوش خدمتی می‎کند، بلکه مهم آن است که در این برهه زمانی و شرایط حساس کنونی دستکم گوشه‎ای از شرایط وخیم مسیحیان ایران و حقوقی که از آن‎ها پایمال شده با اعترافات وی رسانه‎ای شده است.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید