🔴 شادی مسیحیان امارات عربی متحده از سفر پاپ فرانسیس.

image_pdfimage_print

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →