آیه قوت شنبه ۲ فوریه ۲۰۱۹

image_pdfimage_print
دوم پطرس باب ۳ آیه ۹
دوم پطرس باب ۳ آیه ۹

دوم پطرس باب ۳ آیه ۹

خداوند در انجام آنچه وعده داده است آن‌چنان‌که بعضی‌ها گمان می‌کنند تأمّل نمی‌کند، بلکه با صبر شما را تحمّل می‌نماید، زیرا نمی‌خواهد کسی نابود شود بلکه مایل است همه از گناهانشان توبه کنند.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →