آیه قوت دوشنبه ۴ فوریه ۲۰۱۹

image_pdfimage_print
فیلیپیان باب ۱ آیه ۶
فیلیپیان باب ۱ آیه ۶

فیلیپیان باب ۱ آیه ۶

من اطمینان دارم آن خدایی که در شما کار نیکویی را شروع کرد تا روز مسیح عیسی، آن را به کمال خواهد رسانید.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →