آیه قوت یکشنبه ۱۰ فوریه ۲۰۱۹

image_pdfimage_print
افسسیان باب ۶ آیه ۱۱
افسسیان باب ۶ آیه ۱۱

افسسیان باب ۶ آیه ۱۱

زِرِه کاملی را که خدا برای شما تهیّه کرده است، بپوشید تا بتوانید در مقابل نیرنگهای ابلیس ایستادگی نمایید.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →