آیه قوت دوشنبه ۱۱ فوریه ۲۰۱۹

image_pdfimage_print
افسسیان باب ۲ آیه ۱۰
افسسیان باب ۲ آیه ۱۰

افسسیان باب ۲ آیه ۱۰

زیرا ما ساختهٔ دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که او قبلاً برای ما مقدّر فرمود که انجام دهیم، بجا آوریم.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →