آیه قوت سه شنبه ۱۲ فوریه ۲۰۱۹

image_pdfimage_print
اول یوحنا باب ۳ آیه ۱۸
اول یوحنا باب ۳ آیه ۱۸

اول یوحنا باب ۳ آیه ۱۸

ای فرزندان من، محبّت ما نباید فقط در قالب حرف و تعارف باشد، بلکه باید حقیقی باشد و در عمل دیده شود.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →