عیسی درباره مادر چه گفت

image_pdfimage_print

خداوند عیسی مسیح برای اینکه این سوء تفاهم وجود نداشته باشد که مریم از همه زنان بالاتر است بلکه مبارک است در انجیل متی ۱۲: ۴۷ – ۵۰ فرمود:
پس شخصی به او گفت: «مادر و برادرانت بیرون ایستاده و می‌خواهند با تو صحبت کنند.»عیسی گفت: «مادر من کیست؟ برادرانم کیانند؟» به شاگردان خود اشاره کرده فرمود: «اینها مادر و برادران من هستند. هرکه اراده پدر آسمانی مرا انجام دهد برادر من، خواهر من و مادر من است.»

و هنگامی که روی صلیب بود در انجیل یوحنا ۱۹: ۲۶ – ۲۷ فرمود : چون عیسی مادر خود را با آن شاگردی که دوست می‌داشت ایستاده دید، به مادر خود گفت، ای زن، اینک، پسر تو.و به آن شاگرد گفت، اینک، مادر تو. و در همان ساعت آن شاگرد او را به خانه خود برد.

About نوشین آفرین جعفری

View all posts by نوشین آفرین جعفری →