عطیه زبانها ۴

image_pdfimage_print

قسمت چهارم

۱٫ خداوند پیامی برای مردمان دارد. “و اگر آواز یهُوَه‌ خدای‌ خود را به‌ دقت بشنوی‌ تا هوشیار شده‌، تمامی‌ اوامر او را که‌ من‌ امروز به‌ تو امر می‌فرمایم‌ بجا آوری‌، آنگاه‌ یهُوَه‌ خدایت‌ تو را بر جمیع‌ امت‌های‌ جهان‌ بلند خواهد گردانید.” ( تثینه ۲۸: ۱) 
2. مردمان از گوش دادن به پیام  خداوند سر باز می زنند. “و اما اگر آواز یهُوَه‌ خدای‌ خود را نشنوی‌ تا هوشیار شده‌، همۀ اوامر و فرایض‌ او را که‌ من‌ امروز به‌ تو امر می‌فرمایم‌ بجا آوری‌، آنگاه‌ جمیع‌ این‌ لعنتها به‌ تو خواهد رسید، و تو را خواهد دریافت‌.” (تثنیه ۲۸ : ۱۵) 
33. خداوند زبانها را بعنوان نشانه ای از خشم خویش قرار داد. یکی از بلایای خداوند که به اسرائیل وعده داده شده بود تصرف اسرائیل توسط مردمانی بود که به زبانهای بیگانه تکلم می کردند (تثنیه ۲۸: ۴۹). 
4. پراکندگی و تفرقه اتفاق افتاد (تثنیه ۲۸: ۶۴ – ۶۵ ). این اتفاقات در ۷۲۱۱ قبل از میلاد در اسرائیل، ۶۰۶ قبل از میلاد در یهودا و ۷۰ بعد از میلاد در اسرائیل رخ داد.

ادامه دارد…

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →