عطیه زبانها ۷

image_pdfimage_print

قسمت هفتم

سوال: چه زمانی عطیه زبانها متوقف شد؟ 
 پاسخ : اگر زبانها به راستی به نشانه خشم و نفرین خداوند از قوم اسرائیل بود و نشانه بلا، پس بعد از نازل شدن بلا در سال ۷۰ بعد از میلاد متوقف شد. آخرین واقعه تاریخی در رابطه با این پدیده در اول قرنتیان در سال ۵۹ بعد از میلاد ذکر شده است. عطیه زبانها وظیفه و اهداف خویش را به پایان رساند و همانگونه که خداوند در اول قرنتیان۱۳: ۸ می فرماید متوقف شد. “محبت هرگز ساقط نمی شود و اما اگر نبوتها باشد، نیست خواهد شد و اگر زبانها، انتها خواهد پذیرفت و اگر علم، زایل خواهد گردید.” 
2- نشانه ها اثباتی بود برای حقیقت کلام خدا. ( مرقس ۱۶: ۱۷-۲۰) 
 و این نشانه ها برای رسولان مسیح فرستاده شد که ایماندار بودند: 
• نشانه ۱: به نام من دیوها را بیرون کنند. 
• نشانه ۲: و به زبانهای تازه حرف زنند. 
• نشانه ۳: و مارها را بردارند. 
• نشانه ۴: و اگر زهر قاتلی بخورند ضرری بدیشان نرساند. 
• نشانه ۵: و هرگاه دستها بر مریضان گذارند شفا خواهند یافت. 
 “و ایشان (رسولان) بیرون رفته، در هر جا موعظه می کردند و خداوند با ایشان کار می کرد و به آیاتی که همراه ایشان می بود، کلام را ثابت می گردانیدند.” (مرقس۱۶: ۲۰) 
 از آنجایی که عهد جدید کتاب جدیدی بود می بایست صحت آسمانی بودن و از طرف خداوند بودن آن توسط مردم تأیید و اثبات گردد. به همین دلیل نشانه هایی به رسولان اعطاء گردید که یکی از آنها عطیه زبانها بود. اگر ۵ نشانه بالا در طول زندگانی یکی از رسولان اتفاق می افتاد آنگاه مرقس۱۶ :۱۷-۲۰ به درستی به وقوع پیوسته است. اما این آیات نمی گویند که این نشانه همیشه و برای تمام ایمانداران اتفاق خواهد افتاد. آیه ۲۰ به ما می گوید که خداوند به وعده خود در آیات ۱۷ و ۱۸ عمل کرده است. فرقه کاریزماتیک عقیده دارند که آیات ۱۷و ۱۸ به این معناست که تمامی ایمانداران مسیحی دارای عطیه زبانها و تمامی این پنج نشانه هستند. اما این باور اشتباه است چرا که: 
1. اول قرنتیان۱۲ :۳۰۰ می پرسد “آیا همه به زبانها سخن می گویند؟” و این یک استفهام انکاری است و پاسخ آن نه است. 
2. دوم قرنتیان ۱۲:۱۲۲ “بدرستی که علامات رسول در میان شما با کمال صبر از آیات و معجزات و قوات پدید گشت.” این نشانه ها فقط از آن رسولان بود و نه تمامی مسیحیان. توجه کنید که فعل استفاده شده در این آیه به زمان گذشته است که خود مصداقی بر تمامیت عطیه زبانها و دیگر نشانه ها دارد. 
3. اعمال رسولان ۲: ۴۳ “و معجزات و علامات بسیار از دست رسولان صادر می گشت.” 
4. اعمال رسولان (۴: ۳۳۳) “و رسولان به قوت عظیم به قیامت عیسی خداوند شهادت می دادند و فیضی عظیم بر همگی ایشان بود.” سوال: چه کسانی قدرت آن را دارند که بر برخاستن مسیح از مرگ شهادت دهند؟ فقط رسولان و نه تمامی مسیحیان زیرا که فقط رسولان شاهد عینی قیامت عیسی مسیح بودند. 
5. اعمال رسولان۵: ۱۲-۱۶۶ “و آیات و معجزات عظیمه از دستهای رسولان در میان قوم به ظهور می رسید و همه به یکدل در رواق سلیمان می بودند. اما احدی از دیگران جرأت نمی کرد که بدیشان ملحق شود، لیکن خلق، ایشان را محترم می داشتند. و بیشتر ایمانداران به خداوند متحد می شدند، انبوهی از مردان و زنان، بقسمی که مریضان را در کوچه ها بیرون آوردند و بر بسترها و تختها خوابانیدند تا وقتی که پطرس آید، اقلأ سایه او بر بعضی از ایشان بیفتد. و گروهی از بلدان اطراف اورشلیم، بیماران و رنج دیدگان ارواح پلیده را آورده، جمع شدند و جمیع ایشان شفا یافتند.”

ادامه دارد…

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید