عطیه زبانها ۸

image_pdfimage_print

قسمت هشتم

توجه کنید: 
الف) نشانه ها و معجزات فقط توسط رسولان انجام می گرفت نه از طریق همه ایمانداران. (آیه ۱۲۲) 
 ب) ایمانداران بیماران را نزد پطرس و یوحنا می آوردند تا آنها را شفا دهند چرا که خود ایمانداران توانایی شفا بخشیدن نداشتند. 
پ) همه مریضان شفا یافتند، امروز هیچ کس این کار را نمی تواند انجام دهد. 
پیروان کلیسای کاریزماتیک به اشتباه ادعا می کنند که امروز هم ایمانداران عطیه شفا بخشیدن را دارند. 
 از آنجاییکه عطیه شفابخشی رسولان پایان یافته چهار نشانه دیگر نیز که شامل عطیه زبانها می شود پایان یافتند. 
6. اعمال رسولان ۱۴: ۳۳ “و او آیات و معجزات عطا می کرد که از دست ایشان (پولس و برنابا) ظاهر شود.” 
7. اعمال رسولان ۱۵: ۱۲۲ “پس تمام جماعت ساکت شده، به برنابا و پولس گوش گرفتند چون آیات و معجزات را بیان می کردند که خدا در میان امتها به وساطت ایشان ظاهر ساخته بود.” 
8. اعمال رسولان ۱۹: ۱۱ “و خداوند از دست پولس معجزات غیر معتاد به ظهور می رسانید،” 
9. رومیان۱۵: ۱۹۹ “به قوت آیات و معجزات و به قوت روح خدا. بحدی که از اورشلیم دور زده تا به الیرکون بشارت مسیح را تکمیل نمودم.” 
10. عبرانیان۲: ۳-۴۴ “پس ما چگونه رستگار گردیم اگر از چنین نجاتی عظیم غافل باشیم؟ که در ابتدا تکلم به آن از خداوند بود و بعد کسانی که شنیدند، بر ما ثابت گردانیدند؛ در حالتی که خدا نیز با ایشان شهادت می داد به آیات و معجزات و انواع قوات و عطایای روح القدس برحسب اراده خود.” این آیه ها اشاره می کنند که نشانه ها، آیات و معجزات و برخی عطایای روح القدس فقط به رسولان محدود می شده است (آنهایی که از عیسی شنیدند و او را دیدند) و برای بقیه جمعیت مسیحیان دست یافتنی نبوده است.

ادامه دارد…

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →