آیه قوت دوشنبه ۱ آوریل ۲۰۱۹

پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند، پوچ و بی‌معنی است ولی برای ما که در راه نجات هستیم، قدرت خداست.