آیه قوت پنج شنبه ۴ آوریل ۲۰۱۹

image_pdfimage_print

عاموس باب ۵        ۲۴به عوض، بگذارید که عدالت مثل آب و انصاف مانند نهریهمیشه در جریان باشد.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →