آیه قوت یکشنبه ۷ آوریل ۲۰۱۹

image_pdfimage_print

مزامیر باب ۲۴                سرود داوودپادشاهِ جلال۱زمین و هرچه در آن است از آن خداوند است.جهان و همهٔ موجودات آن به او تعلّق دارد.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →