افزایش فشارها بر مسیحیان تاجیکستان از سوی دولت

image_pdfimage_print

در طی چند وقت اخیر، دولت تاجیکستان فشار زیادی را بر کلیساهای این کشور تحمیل کرده است و به مسیحیان اعلام کرده تا از بردن فرزندان زیر ۱۰ سال خود به جلسات کلیسایی خودداری کنند.

«محبت نیوز»- دکتر دیوید کوری از سازمان اوپن دورز گفته “این مسئله می‌تواند برخورد بد و نامناسب دولت تاجیکستان را با مسیحیان نشان دهد، در حال حاضر شرایط بسیار سخت عقیدتی در آسیای مرکزی و بخصوص در تاجیکستان وجود دارد”

تاجیکستان در رتبه بیست و نهم جفا بر مسیحیان قرار دارد که در این لیست نام ۵۰ کشور آورده شده که بیشترین جفاها بر مسیحیان در آنها به ثبت رسیده است.

دیوید کوری افزود: “آگاهی کلید است؛ به همین دلیل ما باید به صحبت و آگاهی دادن بپردازیم تا مردم از شرایط تاجیکستان آگاه شوند. هیچ آگاهی از محدودیتهای مسیحیان در این کشور داده نمی شود. دولت با وضع قوانین سختگیرانه، مسیحیان را محدود می کند. و حتا مانع از ورود کودکان مسیحی به همراه والدینشان به کلیساها می شود.”

دیوید کوری گفته:” مهم نیست کجا زندگی می کنید، از هر جایی می توان به مسیحیان تاجیک کمک کرد. با نشر این مطالب در شبکه های اجتماعی، سایر مسیحیان در سراسر جهان آگاه خواهند شد، بدینسان فشار دولت تاجیکستان بر مسیحیان کمتر خواهد شد و مسیحیان در این کشور آزادی بیشتری خواهند یافت.”
وی در خاتمه گفت: “برای رهبران کلیساهای تاجیکستان در دعا باشیم تا در برابر این محدودیت ها و آزارها تسلیم نشوند. از خدا برای آنها درایت، اشتیاق و بصیرت بخواهیم.”

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →