خطاهای زیادی کرده‌ام و احساس گناه و تقصیر دارم،آیا خدا مرا می‌بخشد؟

image_pdfimage_print

ابتدا خوب است بدانید که خدا به این علت شما را متوجه خطاهای‌تان نموده و به بخشیده شدن علاقه‌مند ساخته، که مایل است بخشیده شوید.

بخشش الهی، موضوعی است واقعی و خدا آنرا برای همۀ انسانها امکان پذیر نموده است. اگر خدا از گناه بیزار نبود و طریق آمرزش انسان را مهیا نکرده بود، احساس گناه و تقصیر را در شما ایجاد نمی‌کرد. اما چگونه می‌توان بخشش خدا را تجربه نمود؟

خوشبختانه شما صادقانه با خطاهای خود مواجه شده‌اید و نیاز خود را برای بخشش الهی درک کرده‌اید، پس اولین قدم را برداشته‌اید. حالا لازم است که برای آمرزش گناهان خود به سوی عیسی مسیح بیایید، آنوقت خواهید دید که مسیح گناهانتان را، هرقدر هم که زیاد باشد، می‌بخشد و از شما دور می‌کند.

عیسی مسیح، بعنوان مظهر خدای حقیقی و یگانه نجات دهندۀ انسان، از هر لحاظ کامل و پاک و بی‌گناه بود، چه در ذات و ماهیت، و چه در عمل. اما او داوطلبانه در راه انسان گناهکار مصلوب شد و با مرگش بر صلیب، جریمۀ گناهان و مجازات من و شما را پرداخت کرد. پس او به جای و به خاطر شما مُرد تا بتوانید از خطاها و گناهان خود بخشیده شوید و نزد خدا بیائید.

کلام خدا در انجیل شریف می‌فرماید: “این سخن درست است و کاملاً قابل قبول، که مسیح‌ عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد . . .” (اول تیموتائوس ١: ١۵). می‌بینیم که نجات دهندۀ بشر عیسی مسیح، نه برای نجات بی‌گناهان و پاکان، بلکه برای نجات و آمرزش گناهکاران به جهان آمد. البته لازم به تذکر است که در نظر خدا همۀ انسانها بدون استثناء گناهکار هستند، هم در ذات و هم در عمل، و انسانی بی‌گناه و پاک وجود ندارد. در انجیل شریف می‌خوانیم: “خود مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد، یعنی یک شخص بی‌گناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد . . .” (اول پطرس ٣: ١٨).

با آمدن مسیح به جهان و مرگ او بر صلیب در راه ما گناهکاران و به خاطر گناهان ما، خدا محبت خود را نسبت به ما ثابت نمود. باز در انجیل شریف می‌خوانیم: “خدا محبت خود را نسبت به ما کاملاً ثابت کرده است زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد” (رومیان ۵: ٨).

می‌بینیم که مسیح برای بخشیده شدن من و شما، آن کاری را که از نظر خدا ضروری بود، انجام داده و بخشایش گناهان را همانند هدیه‌ای رایگان، برای ما مهیا کرده است. حالا شما برای آمرزش و بخشش گناهان خود، چه کاری باید انجام دهید؟ به عیسی مسیح خداوند که برای گناهان شما مرد و پس از مرگ، روحاً و جسماً از مردگان قیام نمود و زنده است، ایمان آورید و با اعتماد به او، هدیۀ نجات و بخشایش گناهان را مجاناً دریافت کنید.
منبع: رادیو مژده

https://telegram.me/joinchat/DCp7MT2SqCXCi8-dz0mRRg