آیه قوت چهار شنبه ۸ می ۲۰۱۹

image_pdfimage_print

اول پطرس باب ۴              ۱۰به عنوان کسی‌که برکات گوناگون خدا را یافته است، استعدادها و عطایای خود را برای خیریّت دیگران به کار ببرید. 

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →