امام مسجدی در سوئد به ظن ایجاد تهدید امنیتی بازداشت شد

یک امام مسجد در سوئد پس از دستگیری به بازداشتگاه اداره مهاجرت فرستاده شد. گفته می‌شود این فرد به دلیل ایجاد تهدید‌های امنیتی تحت بازداشت قرار گرفته است.

فرتور آرشیوی است

«محبت نیوز»- گفته می‌شود تا کنون دو امام جماعت در بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت سوئد به دلایل امنیتی تحت بازداشت هستند.

پلیس امنیتی حاضر نشده است که در مورد این اقدام توضیح بیشتر دهد اما پیش از این گابریل ورنستد، سخنگوی پلیس امنیتی به رادیو سوئد در یوله‌بوری گفته است که این اقدام بر اساس قوانین امور مهاجرین شده است که به پلیس اجازه می‌دهد در صورت اینکه فرد خارجی خطر امنیتی را متوجه امنیت سوئد کند مورد کنترل و بازداشت قرار گیرد.

ماگنوس رانتورپ، کارشناس تروریسم عنوان داشت :

در مورد اینکه چرا پلیس امنیتی زودتر اقدام نکرد و اینکه چه خطرهایی را ممکن است این افراد متوجه امنیت سوئد کنند، توضیح داده است.

او در ادامه می‌گوید: پلیس امنیتی دلیل اینکه چرا این فرد بازداشت شده است را بهتر می‌تواند توضیح دهد اما چنین افراد ممکن است در محیط‌هایی که افراط گرایی مذهبی ترویج می‌شود حضور داشته اند.

برخی از این افراد هواداران داعش و خلافت اسلامی هستند. به عبارت دیگر این افراد ممکن است در سازماندهی گروه‌های نقش داشته باشند که خطر امنیتی ایجاد می‌کنند.