آیه قوت چهار شنبه ۱۵ می ۲۰۱۹

image_pdfimage_print
دوم تیموتاوس باب ۳ آیه ۱۶
دوم تیموتاوس باب ۳ آیه ۱۶

دوم تیموتاوس باب ۳ آیه ۱۶

تمام کتاب‌مقدّس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است 

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →