آیه قوت سه شنبه ۲۱ می ۲۰۱۹

image_pdfimage_print
image_print
IMG_20180702_010613_678.jpg

فیلیپیان باب ۴ آیه ۷

و آرامش الهی که بالاتر از فهم بشر است، دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد  کرد.

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →