محبت در کتاب مقدس یعنی_چه؟

image_pdfimage_print

در عهدجدید رایج‌ترین واژه برای بیان انواع محبت (محبت خدا به انسان، انسان به خدا و انسان به انسان) “آگاپه” است. شایان ذکر است که این واژه به‌ندرت در ادبیات کلاسیک یونان به‌کار می‌رفته و در معدود دفعاتی که به‌چشم می‌خورد، خبر از خالص‌ترین محبت دلدار به‌سوی دلدادۀ بی‌نظیر خود می‌کند. درواقع کاربرد این واژه در عهدجدید به‌خاطر ترجمۀ “هفتاد” است که در آن واژۀ محبت در زبان عبری را در غالب موارد، آگاپه ترجمه کرده است. از این‌رو، برای درک صحیح محتوای معنای محبت در عهدجدید باید به مفاهیم عهدعتیقی آن پرداخت زیرا که این واژه غرق در مفاهیم و معانی عهدعتیق آن است. واژۀ دیگر محبت در عهدجدید “فیلئو” است که بیشتر به‌معنای علاقه و یا انجام کاری رضایت‌بخش است (یوحنا ۱۱:‏۳ و۳۶؛ مکاشفه ۳:‏۱۹ ؛ متی ۶:‏۵). اما نمونه‌های بسیاری در عهدجدید به‌چشم می‌خورد که در آن دو واژه آگاپه و فیلئو به‌شکل مترادف به‌کار رفته‌اند. برای نمونه در انجیل یوحنا ۲۱:‏۱۵-۱۷ بازی با دو واژۀ فوق به‌خوبی به‌چشم می‌خورد.

در اناجیل هم‌نظر واژه‌های آگاپه و فیلئو به کرات به‌کار نمی‌رود. در واقع محبت خدا در عمل، با نمایش رحمت او به گناهکاران (لوقا ۱۵:‏۱۱ به بعد ؛ ۱۸:‏۱۰ به بعد) و همچنین شفقت او به مریضان و محتاجان (مرقس ۱:‏۴۱ ؛ لوقا ۷:‏۱۳) به‌تصویر کشیده می‌شود. عیسی خود بر اعتقاد بنیادین یهود مبنی بر باور عشق خدا و نمایاندن آن در عمل صحه ‌گذارْد (مرقس ۱۲:‏۲۸ به بعد). اما برای عیسی واژه‌ای که بهتر رابطۀ انسان و خدا را توضیح می‌داد “ایمان” بود. ایمانی که نمایانگر توکلی فروتنانه به‌سوی خداست (متی ۹:‏۲۲ ؛ مرقس ۴:‏۴۰).

لازم به یاد‌آوری است که محبت خدا در عهدعتیق معطوف به‌قوم اسرائیل بود، اما در عهدجدید محبت خدا بُعد وسیع‌تری به‌خود می‌گیرد و اسرائیل جدید یعنی کلیسا را در بر می‌گیرد (غلاطیان ۷:‏۱۶؛ افسسیان ۵:‏۲۵). درواقع کل جهان موضوع محبت و عشق خداست (یوحنا ۳:‏۱۶؛ ۶:‏۵۱). از سوی دیگر محبتی که در عهدجدید به‌تصویر کشیده می‌شود “دشمنان” را نیز شامل می‌شود (متی ۵:‏۴۴؛ لوقا ۶:‏۲۷). محبت به دشمنان فراتر از عواطف منفی خود دست به‌عمل می‌زند و خیر دشمن خود را طالب است.

عیسی از پیروان خود می‌خواهد که با اسلحۀ محبت به مرزهای نفرت و تاریکی حمله کنند تا بدین‌سان محبت خدای پدری به‌تصویر کشیده شود که رحمت خود را بر بدان و نیکان یکسان می‌تاباند (متی ۵:‏۴۳-۴۸).

منبع: New Bible Dictionary

دیدگاهتان را بنویسید