تولد تازه یعنی چه؟

image_pdfimage_print

انجیل یوحنا فصل ۳ آیه های ۱ تا ۲۱ پاسخی به این پرسش میدهد. در این بخش از کتاب مقدس شاهد مکالمۀ عیسی مسیح با یک شخص برجستۀ فریسی به نام نیقودیموس می باشیم. او، که یکی از اعضای مجلس سَن هِدرین (یعنی از حاکمین یهود) بود، در تاریکی شب نزد مسیح آمد تا از او سؤالاتی بپرسد.

عیسی مسیح در صحبت با نیقودیموس گفت: “اگر تولد تازه پیدا نکنی، هرگز نمی‌توانی ملکوت خدا را ببینی. این که می‌گویم عین حقیقت است” نیقودیموس به او گفت: “منظورتان از تولد تازه چیست؟ چگونه امکان دارد پیرمردی مثل من، به شکم مادرش بازگردد و دوباره متولد شود؟” عیسی در جواب فرمود: “آنچه می‌گویم عین حقیقت است. تا کسی از آب و روح تولد نیابد، نمی‌تواند وارد ملکوت خدا شود. زندگی جسمانی را انسان تولید می‌کند، ولی زندگی روحانی را روح خدا از بالا می‌بخشد. ” (یوحنا فصل ۳ آیه های ۳ تا ۷)

معنی تحت اللفظی ” تولد تازه،” متولد شدن از عالم بالا است. نیقودیموس با یک نیاز جدی نزد مسیح آمده بود؛ او نیازمند یک دگرگونی درونی و روحانی بود. تولد تازه را خدا می بخشد. تولد تازه عملی است که خدا بوسیلۀ آن حیات جاودانی را به شخصی که ایمان می آورد عطا می کند (دوم قرنتیان فصل ۵ آیه ۱۷؛ تیطوس فصل ۳ آیه ۵ ؛ اول پطرس فصل ۱ آیه ۳ ؛ اول یوحنا فصل ۲ آیه ۲۹ و فصل ۳ آیه ۹ و فصل ۴ آیه ۷ و فصل ۵ آیه های ۱ تا ۴ وآیه ۱۸). یوحنا فصل ۱ آیه های ۱۲ تا ۱۳ خاطر نشان می سازد که “دوباره متولد شدن ” شدن حامل این پیغام نیز هست که چنین شخصی، به وسیلۀ ایمان به عیسی مسیح، “فرزند خدا” نیز شده است.

سؤالی که در اینجا، مطرح میشود این است که: “چرا یک شخص نیاز به تولد دوباره دارد؟” پولس رسول در نامه خود به افسسیان فصل ۲ آیه ۱ می نویسد: “روزگاری شما نیز بعلت خطایا و گناهانتان، زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید. ” او همچنین در نامه خود به رومیان فصل ۳ آیه ۲۳ در خطاب به کلیسای روم می نویسد: “زیرا همه گناه کرده‌اند و هیچکس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد، نرسیده است.” گناهکاران از نظر روحانی، مرده اند اما زمانیکه در اثر ایمان به عیسی مسیح زندگی روحانی جدیدی دریافت می کنند، دوباره متولد می شوند که کتاب مقدس آن را به “تولد تازه” تشبیه می کند.

اما چگونه این امر امکان پذیر میگردد؟ افسسیان فصل ۲ آیه های ۸ تا ۹ اینگونه می گوید که: “بنابراین، در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته‌اید؛ و این کار شما نیست، بلکه هدیۀ خداست. نجات نتیجۀ اعمال خوب ما نیست، از اینرو هیچکس نمی‌تواند به خود ببالد. ” هنگامیکه یک شخص “نجات می یابد” او در واقع دوباره متولد می شود، از لحاظ روحانی تجدید حیات یافته است، و از همان لحظه بخاطر حیات تازه ای که دریافت کرده، فرزند خدا می باشد. در حقیقت هنگامی که ایمان می آوریم عیسی مسیح با مرگ خویش بر روی صلیب جریمۀ گناهان ما را پرداخت نمود، از نقطه نظر روحانی دوباره متولد میشویم. “کسی که از آنِ مسیح می‌گردد، تبدیل به شخص جدیدی می‌شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست؛ او زندگی کاملاً تازه‌ای را آغاز کرده است.” (دوم قرنتیان فصل ۵ آیه ۱۷).

اگر تا به امروز،عیسی مسیح خداوند را به عنوان نجات دهندۀ خود نپذیرفته اید، آیا امروز قلب خود را برای گوش دادن به روح القدس آماده می کنید؟ شما احتیاج دارید که دوباره متولد شوید. آیا حاضر هستید امروز دعای توبه را اعماق قلب خود به زبان بیاورید و در عیسی مسیح تبدیل به شخص جدیدی شوید؟ “اما او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا گردند؛ بلی، فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. ۱۳این اشخاص تولدی نو یافتند، نه همچون تولدهای معمولی که نتیجۀ امیال و خواسته‌های آدمی است، بلکه این تولد را خدا به ایشان عطا فرمود.” (یوحنا فصل ۱ آیه های ۱۲ تا ۱۳).

اگر مایل هستید عیسی مسیح را به عنوان نجات دهندۀ خود بپذیرید، میتوانید از این نمونۀ دعا استفاده کنید. ولی این حقیقت را همیشه بیاد داشته باشید که گفتن و یا تکرار این دعا (و یا هر دعای دیگر) باعث نجات شما نمیشود. نجات واقعی تنها با اعتماد قلبی به عیسی مسیح که بر صلیب گناهان ما را آمرزید، دریافت میشود. این دعا، راه ساده ای است برای ابراز ایمان و قدردانی شما از خدایی که “نجات” را برای شما فراهم کرد: “خداوندا، می دانم که بر ضّد تو گناه کرده ام و مستحق مجازات می باشم. اما می دانم که عیسی مسیح، مجازاتی را که من شایستۀ آن بودم بر خود گرفت تا من بتوانم بوسیلۀ ایمان به او آمرزیده شوم. از گناه خود توبه میکنم و برای نجات فقط به تو اعتماد می کنم. تو را شکر می کنم که به خاطر لطف و مهربانی عظیمی که داری، گناهانم را بخشیدی و به من زندگی ابدی عطا کردی. آمین.”
منبع: gotquestions

دیدگاهتان را بنویسید