آیه قوت سه شنبه ۴ ژوئن ۲۰۱۹

اول یوحنا باب ۲ آیه ۱ و ۲
اول یوحنا باب ۲ آیه ۱ و ۲

اول یوحنا باب ۲ آیه ۱ و ۲

۱↵ ای فرزندان من، این را به شما می‌نویسم تا گناه نکنید. امّا اگر کسی مرتکب گناهی شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می‌کند -‌همان عیسی مسیح که کاملاً نیکوست- ۲↵ زیرا خود مسیح کفّارهٔ گناهان ماست، نه تنها گناهان ما، بلکه گناهان همهٔ مردم دنیا.