روز پنطیکاست چه روزیست و امسال مصادف با چه روزی از تاریخ شمسی است؟Pentecost Day

image_pdfimage_print

مراسم روز پنطیکاست در روز یکشنبه و پنجاه روز پس از عید قیام و ده روز پس از صعود عیسی به آسمان برگزار می‌شود. برای مسیحیان روز پنطیکاست از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا در اولین عید پنطیکاست پس از مرگ و قیام عیسی، روح‌القدس با قدرت عظیم بر شاگردان او نازل شد. در آن زمان، شاگردان از روح‌القدس پر شدند و تعمید روح‌القدس را یافتند. این جشن بر اساس هدیه روح‌القدس به ایمانداران است و همچنین این روز در واقع روز تولد کلیسا در جهان است.

این عید امسال یکشنبه ۹ جون ۲۰۱۹ مصادف با ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ شمسی است.