آیه قوت سه شنبه ۲ جولای ۲۰۱۹ # ۱۱ تیر ۱۳۹۸

آسمانها جلال خدا را بیان می‌کنندو فلک، صنعت دست او را نشان می‌دهد.