آیا خدا امروزه هم به مردم رویا می دهد؟ آیا مسیحیان باید انتظار داشته باشند که رویا قسمتی از زندگی مسیحی آنها باشد؟

image_pdfimage_print

آیا خدا امروزه هم می تواند به مردم رویا بدهد؟ بله، آیا خدا امروزه هم به مردم رویا می دهد؟ احتمالا. آیا ما باید انتظار داشته باشیم رویا یک چیز روزمره برای ما باشد؟ نه. چنانکه در کتاب مقدس می گوید، خدا با مردم در خیلی از موارد بصورت رویا صحبت می کرد. نمونه های آن یوسف پسر یعقوب، یوسف شوهر مریم، سلیمان، اشعیا، حزقیال، دانیال، پطرس، و پولس بودند. یوئیل نبی بارش روح خدا را با رویاها پیشگویی کرد و این بوسیله پطرس در اعمال رسولان فصل ۲ تایید شد. مهم است که بدانیم فرق بین خواب و رویا در این است که رویا در بیداری و خواب دیدن در حین خواب انجام می گیرد.

بنظر می آید که خدا در خیلی از جاهای دنیا، بطور وسیعتری از خواب و رویا استفاده می کند. در جاهایی که پیغام انجیل نادر است و یا در دسترس نیست و یا کتاب مقدس در اختیار مردم نمی باشد، خدا پیغامش را مستقیما از طریق خواب و رویا به مردم می رساند. این کاملا با نمونه های کتاب مقدسی مطابقت دارد که خدا در دوران اولیه مسیحیت مرتبا از رویا برای آشکار کردن حقیقت به مردم استفاده می کرد. اگر خدا اشتیاق داشته باشد پیغامش را با کسی در میان بگذارد، از هر وسیله ای که لازم بداند – مثل بشارت دهنده، فرشته، رویا، و یا خواب می تواند استفاده کند. البته، خدا قادر است در جاهایی هم که انجیل در دسترس است به مردم رویا بدهد. خداوند محدودیتی در کار خود ندارد.

در عین حال، ما باید مواظب رویاها و تفسیر آنها باشیم. ما باید در نظر داشته باشیم که کتاب مقدس تکمیل شده است، و به ما هر چه لازم داریم بدانیم می گوید. حقیقت کلیدی این است که اگر خدا رویایی بدهد، آن رویا با کلامی که قبلا آنرا به ما آشکار کرده یعنی با کتاب مقدس در هماهنگی و توافق است. رویا هیچوقت نباید اقتدار مساوی و یا بالاتر از کلام خدا داشته باشد. کلام خدا اقتدار نهایی برای ایمان مسیحی و عمل کردن به آن است. اگر فکر می کنید رویایی دارید که خدا آنرا به شما داده، با دعا کلام خدا را بررسی کنید و مطمئن شوید که آن رویا در هماهنگی با کلام خداست. بعد با دعا از خدا بخواهید به شما نشان دهد که در رابطه با آن رویا چه باید بکنید (یعقوب فصل ۱ آیه ۵). خدا رویایی نمی دهد که معنی آنرا آشکار نکند، بلکه مطمئن می شود که آن شخص آن رویا را درک کرده است (دانیال فصل ۸ آیه های ۱۵-۱۷).

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید