مهم ترین برکاتی که یک انسان بعد از ایمان واقعی به عیسی مسیح دریافت خواهد کرد :

image_pdfimage_print

پنج برکت عمده و اساسی که عیسی مسیح به ایمانداران هدیه می بخشد.

١-بخشش و آمرزش تمامی گناهان.- مسیح بار گناهانتان را برخواهد داشت.
لوقا٧-۴٨

٢-(سکونت روح القدس)، (روح قدوس خداوند) در درون شخص ایماندار
اول یوحنا٣-٢

٣-(فرزند خوانده خداوند) بعد از ایمان شما فرزند خداوند محسوب میشوید.

۴-(معجزه تولد تازه) و خلقت جدید، خلقت جدید، زندگی نو، ارتباط با خداوند.
دوم قرنتیان ۵-١٧

۵-(اطمینان به حیات جاودانه) و حضور داشتن در مقابل خداوند، پس از مرگ
یوحنا ۶-۴٧ یوحنا۴-١۵

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید