تقدیس یعنی چه؟

image_pdfimage_print

تقدیس عمل جدا ساختن یا وقف نمودن یک شخص یا یک شی برای خدمت به خداوند است. وقتی کسی یا چیزی برای خداوند تقدیس می‌شود، بدین مفهوم است که آن شخص یا آن چیز کاملا تحویل خداوند می‌گردد تا برای انجام امور خداوند مورد استفاده قرار گیرد.
تقدیس همچنین به مفهوم ” مقدّس ساختن“ و ” درخور ساختن“ است (فهرست لغات: قدّوسیت مشاهده شود). خداوند در عهد قدیم مراسم تقدیس را فراهم آورد که به موجب آن افراد و اشیا می‌توانستند مقدّس شده و بدینسان درخور و مناسب خدمت در معبد شوند (خروج ۲۹: ۱-۹ و تفسیر آن مشاهده شود).
گرچه تقدیس حقیقی امری ظاهری و مذهبی نیست. تقدیس حقیقی حاکی از طهارت باطنی، و پاکی درونی و قلبی یک شخص است. این کار صرفا فقط بوسیله روح خود خداوند یعنی روح‌القدس امکان پذیر است؛ اینک کل تقدیس برای مسیحیان کاملا باطنی و روحانی بوده که بوسیله روح‌القدس به مرحله انجام می‌رسد.

منبع: رازگاه