تحقق پیشگویی‌های عهد عتیق در زندگی عیسی

image_pdfimage_print

قسمت دوم

اشعیای نبی که در حدود ۷۰۰ سال پیش از عیسی می‌زیست، به‌طرز حیرت‌انگیزی پیشگویی کرده که مسیح موعود باید از یک باکره به دنیا بیاید. می‌فرماید: “اینک باکره حامله شده، پسری خواهد زایید و نام او را عمّانوئیل خواهد خواند.” (کتاب اشعیا ۷: ‏۱۴). همانطور که می‌دانیم، مریم، مادر عیسی، زمانی باردار شد که هنوز باکره بود. متی در این خصوص می‌فرماید: “امّا ولادت عیسی مسیح چنین بود که، چون مادرش مریم، به یوسف نامزد شده بود، قبل از آنکه با هم آیند، او را از روح‌القدس حامله یافتند.” فرشتۀ خدا همین امر را به نامزدِ عقدی او، یوسف، گفت؛ متی چنین می‌فرماید: “ای یوسف، پسر داود، از گرفتن زن خویش مریم مترس، زیرا که آنچه در وی قرار گرفته است، از روح‌القدس است.” (انجیل متی ۱: ‏۱۸ و ۲۰). لوقا نیز می‌فرماید: “و در ماه ششم، جبرائیل فرشته از جانب خدا به بلدی از جلیل که ناصره نام داشت، فرستاده شد. نزد باکره‌ای نامزد مردی مسمّیٰ به یوسف از خاندان داود و نام آن باکره مریم بود . . . فرشته بدو گفت، ای مریم، ترسان مباش! زیرا که نزد خدا نعمت یافته‌ای. و اینک حامله شده، پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید . . . مریم به فرشته گفت، این چگونه می‌شود، و حال آنکه مردی را نشناخته‌ام؟ فرشته در جواب وی گفت، روح‌القدس بر تو خواهد آمد و قوّت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند. از آنجهت، آن مولود مقدّس، پسر خدا خوانده خواهد شد.” (انجیل لوقا ۱: ‏۲۶-‏۲۷، ۳۰-‏۳۱، ۳۴-‏۳۵). به این ترتیب، پیشگویی اشعیا تحقق یافت و عیسی از یک دختر باکره به دنیا آمد.

اشعیای نبی، در پیشگویی دیگری، به معجزاتی که مسیح موعود باید انجام دهد، اشاره کرده، می‌فرماید: “آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد و گوشهای کران مفتوح خواهد گردید. آنگاه لنگان مثل غزال جست و خیز خواهند نمود، و زبان گنگ خواهد سرایید.” (کتاب اشعیا ۳۵: ‏۵-‏۶). همۀ ما قدرت معجزآسای عیسی را شنیده‌ایم. متی این نکته را به‌طور خلاصه بیان کرده، می‌فرماید: “و عیسی در تمام جلیل می‌گشت و در کنایس ایشان تعلیم داده به بشارت ملکوت موعظه همی نمود و هر مرض و هر درد قوم را شفا می‌داد. و اسم او در تمام سوریّه شهرت یافت و جمیع مریضانی که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند، و دیوانگان و مصروعان و مفلوجان را نزد او آوردند و ایشان را شفا بخشید.” (انجیل متی ۴: ‏۲۳-‏۲۴).

زکریای نبی که در حدود ۵۰۰ سال پیش از عیسی می‌زیست، پیشگویی عجیبی دارد که به شکلی حیرت‌انگیز در زندگی عیسی جامۀ عمل پوشید. او می‌فرماید: “ای دختر صهیون، بسیار وجد بنما! و ای دختر اورشلیم آواز شادمانی بده! اینک پادشاه تو نزد تو می‌آید؛ او عادل و صاحب نجات و حلیم می‌باشد، و بر الاغ و بر کـُرّه بچّۀ الاغ سوار است.” (کتاب زکریا ۹: ‏۹). زمانی که عیسی می‌خواست برای آخرین بار به اورشلیم سفر کند، ترتیبی داد تا شاگردانش الاغی را با کرّه‌‌اش برای او بیاورند و او سوار شد و به این شکل وارد اورشلیم گردید (بر اساس انجیل متی ۲۱:‏۱-‏۱۱).

این مطلب ادامه دارد.
منبع: رادیو مژده