کلیسا چیست؟

image_pdfimage_print

امروزه خیلی از مردم فکر می کنند کلیسا یک ساختمان است. این تعریف از کلیسا بر اساس کتاب مقدس نیست. لغت “کلیسا” از لغت یونانی اِکلِزیا گرفته شده است که معنی آن ” اجتماع” یا “فراخوانده شدگان” می باشد. ریشه معنی “کلیسا” از ساختمان نیست، بلکه از مردم است. عجیب است که وقتی از مردم می پرسید به چه کلیسایی می روند، معمولا یک ساختمان را معرفی می کنند. رومیان فصل ۱۶ آیه ۵ می گوید: “کلیسا را که در خانه ایشان است………سلام برسانید.” پولس رسول به کلیسایی اشاره می کند که در خانه آنهاست – نه به ساختمان کلیسا، بلکه به جمع ایمانداران اشاره می کند که کلیسا نامیده می شود.

کلیسا بدن مسیح است و خود او سر این بدن می باشد. افسسیان فصل ۱ آیه های ۲۲ تا ۲۳ می گوید، ” خدا همه چیز را زیر پایهای مسیح قرار داد، و او را مقرر کرد تا رئیس و سرپرست کلیسا باشد، کلیسایی که در حکم بدن اوست و او آن را از حیات و وجود خود لبریز می‌سازد. او سرچشمه و عطا کنندۀ همه چیز در همه جاست”. از روز پنطیکاست تا روزی که مسیح برگردد، بدن مسیح از همه ایمانداران به عیسی مسیح تشکیل می شود (اعمال فصل ۲). بدن مسیح از دو بُعد تشکیل شده است:

۱) کلیسای جهانی شامل تمامی کسانی می شود که به واسطه ایمان به عیسی مسیح با او یک رابطه بسیار نزدیک و شخصی برقرار کرده اند. ” هر یک از ما عضوی از بدن مسیح می‌باشیم. بعضی از ما یهودی هستیم و بعضی غیریهودی؛ بعضی غلام هستیم و بعضی آزاد. اما روح‌القدس همۀ ما را کنار هم قرار داده و بصورت یک بدن درآورده است. درواقع ما بوسیلۀ یک روح، یعنی روح‌القدس، در بدن مسیح تعمید گرفته‌ایم و خدا به همۀ ما، از همان روح عطا کرده است” (اول قرنتیان فصل ۱۲ آیه ۱۳). این آیه می گوید هر ایماندار قسمتی از بدن مسیح است و روح مسیح (روح القدس) را بعنوان شاهد و گواهی بر این حقیقت دارد. کلیسای جهانی خدا، همه کسانی هستند که نجات را از طریق ایمان به عیسی مسیح دریافت کرده اند.

۲) کلیسای محلی در غلاطیان فصل ۱ آیه های ۱ تا ۲ آمده است که “از طرف من، پولس رسول، و تمام برادرانی که در اینجا با من می‌باشند، به کلیساهای ایالت غلاطیه”. اینجا می بینیم که در منطقه غلاطیه کلیساهای زیادی بودند – یعنی آنچه ما آنرا کلیسای محلی می نامیم. کلیسای تعمیدی (باپتیست)، کلیسای لوتِرَن، کلیسای کاتولیک، و غیره، کلیسای جهانی نیست، بلکه کلیسای محلی، و یک گروه از ایمانداران است. کلیسای جهانی از کسانی تشکیل شده که متعلق به مسیح هستند و برای نجات به او اعتماد کرده اند. این اعضای کلیسای جهانی باید در کلیساهای محلی مشارکت داشته باشند و در آنها تهذیب شوند.

خلاصه، کلیسا یک ساختمان و یا یک فرقه نیست. براساس کتاب مقدس، کلیسا بدن مسیح است و شامل همه کسانی می شود که ایمانشان را برای نجات روی عیسی مسیح گذاشته اند (یوحنا فصل ۳ آیه ۱۶؛ اول قرنتیان فصل ۱۲ آیه ۱۳). کلیساهای محلی اجتماعات و گردهمایی اعضای کلیسای جهانی هستند. کلیسای محلی جایی است که اعضای کلیسای جهانی کاملا می توانند اصول اول قرنتیان فصل ۱۲ را پیاده کنند که تشویق، تعلیم، و ساختن یکدیگر در شناخت لطف خداوند عیسی مسیح است.
منبع: gotquestions

دیدگاهتان را بنویسید