آیه قوت یکشنبه ۱۱ آگوست ۲۰۱۹ # ۲۰ مرداد ۱۳۹۸

اول قرنتیان باب ۶ آیه ۱۹
اول قرنتیان باب ۶ آیه ۱۹

اول قرنتیان باب ۶  آیه ۱۹

آیا نمی‌دانید بدن شما معبد روح‌القدس است که خداوند به شما بخشیده و در شما ساکن است؟ علاوه براین شما دیگر صاحب بدن خود نیستید،