ماموریت بزرگ چیست؟

image_pdfimage_print

جواب: متی فصل ۲۸ آیه های ۱۹-۲۰ معروف به ماموریت بزرگ است: «پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید دهید؛ و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داده‌ام، اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم!». عیسی این فرمان را اندکی پیش از آنکه به آسمان صعود کند به رسولان داد، و اساساً نمای کلی آن چیزی است که عیسی از رسولان، و پیروانشان انتظار دارد در غیاب او انجام دهند.

جالب است که در نسخه یونانی، تنها فرمان مشخص در متی فصل ۲۸ آیه های ۱۹-۲۰، «شاگرد سازید» می باشد. ماموریت بزرگ به ما می آموزد که در حالی که به سراسر جهان می رویم و در حالی که مشغول کارهای روزمره مان می شویم، شاگرد بسازیم. چطور باید شاگرد سازی کنیم؟ با تعمید آنها و با تعلیم هرآنچه عیسی گفت به آنها. «شاگرد بسازید» فرمانِ ماموریت بزرگ است. «بروید»، «تعمید دهید»، و «تعلیم دهید» ابزارهایی هستند که بوسیله آنها فرمان «شاگرد بسازید» محقق می شود.

خیلی ها اعمال رسولان فصل ۱ آیه ۸ را نیز بخشی از ماموریت بزرگ تلقی می کنند، “ولی آنچه لازم است بدانید این است که وقتی روح‌القدس بر شما نازل شود، قدرت خواهید یافت تا در «اورشلیم»، در سراسر «یهودیه»، «سامره»، و تا دورترین نقطۀ دنیا دربارۀ من شهادت دهید». ماموریت بزرگ با قدرت روح القدس میسر می شود. ما باید شاهدان مسیح باشیم، ماموریت بزرگ را در شهرهایمان (اورشلیم)، در استان و کشورمان (یهودیه و سامره) و هر جای دیگری که خدا ما را می فرستد (تا دورترین نقاط جهان) به انجام برسانیم.