چرا بعضی از مردم عیسی را به عنوان مُنجی خود رد می کنند؟

image_pdfimage_print

تصمیم به پذیرش یا رد عیسی به عنوان نجات دهنده، مهمترین تصمیم زندگی است. چرا خیلی از مردم با تصمیم خود عیسی را به عنوان نجات دهنده رد می کنند؟ شاید به تعداد افرادی که مسیح را رد می کنند، دلایل مختلفی برای رد او وجود داشته باشد، اما چهار دلیل کلی زیر را می توان نام برد:

۱) برخی افراد فکر نمی کنند که به نجات دهنده نیاز دارند. این افراد خودشان را “اساساً خوب” تلقی می کنند و تشخیص نمی دهند که همانند همه مردم، آنها نیز گناهکارانی هستند که نمی توانند با طریق خودشان نزد خدا بیایند. اما عیسی گفت، “من راه، راستی، و حیات هستم. هیچ کس جز بوسیله من نزد پدر نمی آید” (یوحنا ۶:۱۴). آنهایی که مسیح را رد می کنند، قادر نخواهند بود که در پیشگاه خدا بایستند و با شایستگی خودشان از دعوی خود با موفقیت دفاع کنند.

۲) ترس از رد شدن از اجتماع یا جفا برخی افراد را باز می دارد از اینکه مسیح را به عنوان نجات دهنده بپذیرند. بی ایمانان در یوحنا ۴۲:۱۲-۴۳ به مسیح اعتراف نمی کنند، زیرا بیشتر نگران جایگاهشان در بین همقطاران خود هستند تا انجام اراده خدا. اینها فریسیانی بودند که عشق مقام و تحسین دیگران کورشان کرده بود، “زیرا تحسین مردم را بیش از تحسین خدا دوست می‌داشتند.”

۳) برای برخی از مردم، چیزهایی که دنیای کنونی به آنها پیشکش می کند، جذابتر از چیزهای جاودانی است. ما داستان چنین مردی را در متی ۱۶:۱۹-۲۳ می خوانیم. این مرد راغب نبود که از دارایی های زمینی اش بگذرد تا رابطه ابدی با عیسی را بدست آورد (همچنین نگاه کنید به دوم قرنتیان ۱۶:۴-۱۸).

۴) بسیاری از مردم به طور ساده، با تلاشهای روح القدس در سوق دادن آنان به ایمان آوردن به مسیح مقاومت می کنند. استیفان، از رهبران کلیسای اولیه، به آنانی که داشتند او را به قتل می رساندند گفت، “ای قوم گردنکش، ای کسانی که دلها و گوشهایتان ختنه‌ناشده است! شما نیز همچون پدران خود همواره در برابر روح‌القدس مقاومت می‌کنید.” (اعمال ۵۱:۷). پولس رسول صحبت مشابهی را درباره گروهی از کسانی که انجیل را رد کردند در اعمال ۲۳:۲۸-۲۷ بیان نمود.

به هر دلیلی که مردم، عیسی مسیح را رد کنند، این عملشان پیامدهای ابدی مهلکی به همراه دارد. “زیر آسمان نامی دیگر به آدمیان داده نشده تا بدان نجات یابیم” (اعمال ۱۲:۴)، و کسانی که او را رد می کنند، با هر دلیلی هم که باشد، ابدیت را در “تاریکی بیرون” در جهنم خواهند گذرانید، “جایی که گریه و دندان بر هم ساییدن خواهد بود” (متی ۳۰:۲۵).
منبع: gotquestions

دیدگاهتان را بنویسید