دعای شماره ۸

خداوند، ممنونم برای فراموش کردن و بخشش تمامی اشتباهات و گناهانم.

امروز من اعتماد خود را بر فیض تو قرار می دهم و هدیه نجات و حیات ابدی
تو را که به واسطه خون عیسی مسیح به من بخشیدی با ایمان می پذیرم.

من می دانم که نمی توانم از طریق شریعت راهم را به بهشت ​​به دست آورم و من
این هدیه ارزشمند که روحت را بخشیدی تا در ما ساکن شود را در زندگی ام من
قبول میکنم.

ای روح خدا در من ساکن شو و مرا پر ساز از محبت،‌نیکویی ، خوشی، آرامی و بردباری، فروتنی و وفاداری و خیرخواهی .

خداوندا، مرا یاری نما تا در تو هر روزه رشد کنم و برای جلال نام تو و گسترش ملکوت تو بکار گرفته شوم.

در نام عیسی مسیح از پدر طلبیدم. آمین. 🙏❤️