دعای شماره ۱۰

image_pdfimage_print

🙏پدر شکرگزارم برای تمامی رنجهایی که به خاطر نجات و آزادی من و ما کشیدی، پدر شکرگزارم برای تمامی تهمتها که شنیدی و شکنجه ها که شدی و بردبارانه بخاطر ما تحمل کردی.

🙏پدر میطلبم من و ما را حسی و قلبی و فکری و روحی مطابق خودت عطا فرمایی و عمقهای وجودیت را بر من و ما مکاشفه کنی و کارهای عظیم و عجیبت را بر من و ما مکاشفه کنی و یاریمان کنی تا در تو بردبار و صبور باشیم و با دریافت حکمت تو یارای مقابله با جنگهای زمان آخر را داشته باشیم و در تو که خداوند پیروزی هستی، پیروز میدان باشیم.

🙏پدر ما را سربازان همیشه آماده به خدمت خود قرار بده و از ما استفاده کن برای نجات قوممان.

🙏آمین که تو یکتا خدای قدوسی شنیده و اجابت میفرمایی، جلال بر نامت از ازل تا ابد .
آمین.

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →