اگر به عنوان یک مسیحی گناهی بکنم، چه میشود؟

اگر به ‌عنوان یک ایماندارِ مسیحی، در سفر روحانی خود، مرتکب گناهی شویم، باید بلافاصله با دلی توبه ‌کار گناه خود را اعتراف کرده و یقین داشته باشیم که خون مسیح، گناه ما را پاک خواهد ساخت.

کلام خدا می‌فرماید: “غضب خداوند را متحمل خواهم شد، زیرا که به او گناه ورزیده‌ام، تا آنگاه که به دفاع از من برخیزد و دادرسی‌ام کند. او مرا به روشناییْ بیرون خواهد آورد، و من عدالت او را نظاره خواهم کرد.” (میکاه ۷: ۹). خون مسیح، یگانه علاج گناه ماست. “خون عیسی، پسر او، ما را از هر گناه پاک می‌سازد” (اول یوحنا ۱: ۷).