درود ای پدر جان

image_pdfimage_print

خوشا به حال آن که در آزمایشها پایداری نشان می‌دهد، زیرا چون از بوتۀ آزمایش سربلند بیرون آید، آن تاج حیات را خواهد یافت که خدا به دوستداران خویش وعده فرموده است

شکرت برای امروز
شکر برای آزادی و آرامی و تسلی تو ای روح القدوس
ای روح ااقدوس ممنونت هستیم که از ما مراقبت میکنی و تصمیم گیرنده و مشاور ما هستی
ای خداوند فرزندانی که در ایمان افتادن بلندشون کن و از دوباره به آغوش تو باز گردن
ای روح القدوس از فرزندانت که تو را خدمت میکنن محافظت کن و هر روزه مسحی تازه و لمسی تازه داشته باش بر روح و جسم آنها
ای مسیح نجات دهنده شکر بهرت که با قیمت گزافی و گرانی که ما را خریداری کردی
پادشاهی و اراده تو در زندگیهایمان باشد
خداوندم قوت بده تا دلسرد نشویم و هر روزه در کلام تو و در ایمان به تو استوار تر و محکم تر بمانیم
خداوند دست همۀ کسانی را که در حال افتادن هستند، می‌گیرد، و همۀ خم‌شدگان را بر پا می‌دارد.
شکر و سپاس از آن توست ای قدوس و بی انتها
ای قادر مطلق
با شکر گزاری دعا میکنم و به حضورت میاریم دعا به احترام به پدر پسر روح القدوس آمین آمین

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →