یاد بگیرید به نقشه خداوند برای زندگیتان اعتماد کنید.

راه خود را به خداوند بسپار، و بر او توکل کن، که او عمل خواهد کرد.
– مزامیر ۵:۳۷

وقتی یاد می گیرید به خداوند اعتماد کنید زندگی برایتان بسیار آسان تر خواهد شد.
غالبا ما در اعتماد کردن مشکل داریم. شاید قبلا بارها در برابر اعتمادی که به دیگران داشته
اید مورد خیانت قرار گرفته اید و شاید هم شما شخص کاملا استقلال طلب هستید. در هر
صورت این بسیار ضروری است که یاد بگیرید به خداوند اعتماد کنید.
این خیلی راحت است که نگران شده و تلاش کنید که زندگیتان را به روش خودتان پیش
ببرید، اما این روش هیچ وقت نتیجه نخواهد داد. نقشه های خدا همیشه بهتر از نقشه هایی
است که خودتان دارید. کسی که به خداوند اعتماد دارد این را به خوبی تجربه می کند که
راه های او بهترین است.
اعتماد به صورت جادویی اتفاق نمی افتد. هربار که ما با ایمان قدم بر می داریم و
وفاداری خداوند را تجربه می کنیم اعتماد ما هم رشد می کند. شما باید در برابر تردید،
ترس، احساس نا امنی، و حتی شاید استقلال طلبی مقاومت کنید تا بتوانید زندگی که بر
اساس اعتماد به خداوند است را به طور کامل دریافت کنید، وقتی این کار را انجام بدهید،
دیگر لازم نیست برای بهتر شدن زندگی خود شدیدا تقلا کنید.
اعتماد به خداوند آرامشی مافوق طبیعی در روح ما ایجاد می کند، و به ما اجازه می دهد
همان طور که او می خواهد به سادگی و در آزادی زندگی کنیم. پس حتی زمانی که به نظر
منطقی نمی رسد، به او اعتماد کنید، تا قادر باشید آزادی و آرامش او را تجربه کنید.

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا، راه های تو از راه های من بهتر است، تکیه به توان خودم هیچ وقت ثمر بخش نخواهد بود. پس
در هر شرایطی اعتمادم را به تو حفظ می کنم تا آنچه اراده توست در زندگی من است انجام بگیرد.
آمین