«نخست، در پی پادشاهی خدا باشید»

اگر مأموریتی که از جانب مسیح داریم این است که «نخست در پی پادشاهی
خدا باشیم»، چگونه ممکن است بشارت، وجه مشخصۀ ازدواجی موفق و مایۀ خرسندی
خدا نباشد؟ به ما گفته نشده نخست در پی ازدواجی صمیمی، زندگی شاد، فرزندان
مطیع یا چیزهای دیگر باشیم. عیسی به ما می‌فرماید نخست در پی یک چیز- و فقط
یک چیز- باشیم و آن یک چیز، پادشاهی و عدالت اوست (این دو کلمه یکدیگر را
تعریف کرده، از هم منتج می‌گردند و هدف مشترکی پدید می‌آورند). ازدواج موفق
نه‌تنها با خدمت به پادشاهی خدا تقویت می‌شود، بلکه از بسیاری لحاظ، خود
این خدمت، پیش‌نیاز صمیمیتِ پس از دورۀ عشق و عاشقی است.

زندگی و
ازدواج بدون این هدف، بخش عمده‌ای از رنگ و بوی خود را از دست خواهد داد.
«امروز، همۀ ما مشتاق همکاری هستیم، مشتاقیم با هم با مشکلات روبه‌رو شویم،
همچون اعضای تیم کوهنوردی به قلۀ رؤیاهایمان صعود کنیم، و بعد در پایان
روز، دستهای یکدیگر را بگیریم. خدا این اشتیاق را در اعماق وجود هر زوج
متأهلی قرار داده است. این اشتیاق، چیزی بیش از اشتیاق برای مصاحبت و
اشتیاق برای تولید مثل است. این اشتیاقی از نوع سوم است: اشتیاق برای انجام
کاری مهم با هم. طبق کلام خدا، ما به هم پیوستیم تا تحولی ایجاد کنیم. ما
برای انجام یک مأموریت ازدواج کردیم.»

«ازدواج کردن برای انجام یک
مأموریت» می‌تواند به بسیاری از زوج‌هایی که فکر می‌کنند از ناسازگاری رنج
می‌برند، جانی تازه ببخشد؛ به نظر من، بسیاری از این زوجها از نداشتن مقصود
و هدف رنج می‌برند. آنچه عیسی در متی ۶‌:‌‏۳۳ به افراد گفت، شاید در مورد
زوج‌ها مصداق بیشتری داشته باشد. وقتی جان خود را فدا می‌کنیم، آن را
به‌دست خواهیم آورد. وقتی تمرکز خود را بر پادشاهی خدا قرار می‌دهیم،
نهایتاً ازدواج خود را تقویت می‌کنیم.

*آیا ازدواج شما مأموریتی دارد؟ چگونه شما و همسرتان می‌توانید زندگی مبتنی بر مأموریت پربارتری داشته باشید؟

متی۶: ٣٣