خوشا به حال کسی که

🔥👈خوشا
به حال کسی که در مشورت شریران گام نزند و در راه گنهکاران نایستد و در
محفل تمسخرگران ننشیند، خوشا به حال کسی که صدای خداوند را می شنوند، گوش
خود را به زمزمه های این دنیا بسته است و رغبتش در شریعت خداوند است و روز و
شب به او تفکر میکند.👉🔥

❇️دوست عزیز، خداوند میخواهد که در زندگی به این سه مورد، توجهی خاص داشته باشی: …..

❇️با شریران مشورت نکن، از هر کس و هرجا مشورت نگیر و گوش و فکرت را به هر کسی نسپار.🙏🏻

❇️در راه گناهکاران قرار نگیر، در کارهایی که خیلی ها انجام می دهند و مورد تایید خداوند نیستند شرکت نکن و از راههای نادرست دور باش.🙏🏻

❇️در جمع مسخره کنندگان ننشین، زندگی و وقت خود را جدی بگیر و از مسخره کردن دیگران و حتی شنیدن سخنان تمسخر آمیز دوری کن.🙏🏻

💎حکمت خداوند را بطلب که از یاقوت ارزشمندتر و از طلا گرانبهاتر است💎

❇️زمان
و وقتی که در این زندگی به ما داده شده هدیه عالی خداوند برای توست پس
بیا و در انتخابهای خود دقت کن و روح و زندگی خود را با چیزهای سالم سیر
کن.🙏

به نام عیسی مسیح آمین.✝