سر گذشت شاگردان عیسی مسیح. متی پسر حلفی/ معروف به لاوی

image_pdfimage_print

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →