✨یافتن هدف و امید✨

image_pdfimage_print

پدر آسمانی، تو را سپاس می‌ گویم که به ما در زندگی به‌وسیلۀ ایمان به عیسای مسیح، هدف و امیدی زنده بخشیده‌ای.

دعا می‌کنم برای عزیزانی که از زندگی خسته‌ شده‌اند، از خودشان، اطرافیان‌شان، از زمین و زمان خسته شده‌اند. هیچ هدف و امیدی در زندگی ندارند. انگار که همه‌اش به بن‌بست می‌خورند، انگار که هیچ چیزی در زندگی‌شان به‌درستی پیش نمی‌رود.

دعا می‌کنم ای خدای پدر، که خودت را در عیسای مسیح به طرز خاصی بر این عزیزان مکشوف بگردانی.

دعا می‌کنم که امروز درک کنیم که تو ما را دوست داری و نقشه‌ای عالی برای زندگیمان در نظر داری. ارادۀ خودت را از طریق کلامت مکشوف بگردان.

در کلامت، کتاب‌مقدس، مزمور صد و نوزدهم، آیۀ صد و پنج می‌خوانیم که:

💫 “کلام تو برای پاهای من چراغ، و برای راههای من نور است.”💫

دعا می‌کنم که نور کلام تو بر قلب ما بتابد و از راه ایمان به عیسای مسیحِ خداوند، دل و فکر و زندگیمان تبدیل شود و ارادۀ تو را برای زندگیمان درک کنیم و شادی و امید برای یک زندگی شیرین و ابدی در قلبمان پدیدار بشود.

اینها را در نام عیسای مسیح خداوند می‌طلبیم،

🙏آمین

About Sina

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by Sina →