“امانتِ” خود را به چه کسی سپرده‌اید؟

image_pdfimage_print

ایماندارانِ به مسیح، از همین دنیا، از راه ایمان به مسیح خداوند و واقعیت مرگ او بر صلیب و قیام و رستاخیز او از مردگان، “حیات جاویدان” را شروع می‌کنند و از آرامش و سعادت حقیقی و درونی بهره‌مند می‌گردند.

این همچون یک “امانت” است که خدا به ما عطا فرموده. از این رو، پولس رسول می‌فرماید: “می‌دانم به که ایمان آورده‌ام و یقین دارم که او قادر است امانتم را تا بدان روز حفظ کند.” (دوم تیموتائوس ۱: ‏۱۲). بله، مسیح با قدرت عظیم خود، این “امانت” را تا روز قیامت حفظ خواهد کرد.
منبع: رادیو مژده