هدیه ریختنی یعنی_چه ؟ Drink Offering

image_pdfimage_print

اولین هدیه ریختنی که در کتاب مقدس ثبت شده است توسط یعقوب پس از اینکه خداوند نام وی را تغییر داد تقدیم گردید (پیدایش ۳۵: ۱۴). یعقوب ستونی از سنگ به یادبود برخورد خود با خدا، برپا کرد. و با ریختن روغن و هدیه‌ای ریختنی بر روی ستون، آنرا وقف خدا نمود. مایع ریختنی که به خدا اهدا می‌گردید همانند قربانی کردن و وقف نمودن برای خدا بود این هدیه همواره ضمیمه با تمامی قربانیهای سوختنی و سلامتی بوده است.
اگر کسی بخواهد بره‌ای را قربانی کند، باید همراه آن یک لیتر شراب به عنوان هدیه ریختنی و اگر بخواهد یک قوچ را قربانی کند، همراه آن باید یک و نیم لیتر شراب به عنوان هدیه ریختنی و اگر کسی بخواهد، یک گاو را برای قربانی نذری یا سلامتی بیاورد،همراه آن باید دو لیتر شراب به عنوان هدیه ریختنی تقدیم کند.
منبع: رازگاه

توجه: تقدیم این هدیه مربوط به عهد عتیق است و در عهد جدید چنین هدیه‌ایی توسط مسیحیان تقدیم نمیگردد و فقط جهت اطلاع شما عزیزان در کانال قرار داده میشود.

دیدگاهتان را بنویسید