مفهوم این آیه چیست ؟

image_pdfimage_print

زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد. ترقّی سلطنت و سلامتی او را بر کرسی داود و بر مملکت وی انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از الآن تا ابدالآباد ثابت و استوار نماید. غیرت یهوه صبایوت این را بجا خواهد آورد. اشعیا باب ۹ آیات ۶ و ۷

مفهوم این آیه
با تولد معجزه گونه عیسی مسیح، پادشاهی خدا به انسان اهدا و با خود صلح و آرامی، و شادی روز افزون به همراه آورد. سلطنت او نه تنها هرگز محو نخواهد شد بلکه همچنان به شکوه و عظمت آن افزوده خواهد شد. به سادگی، برقراری پادشاهی او، عدالت و انصاف ابدی را به همراه خود خواهد آورد. در واقع او خود خداوند است و چنان عظیم است که لایق ستایش و پرستش ماست. امروز مردان و زنان در دوران تاریک زندگی خودشان هنوز می‌توانند این نور و امید را تجربه کنند.
منبع: رازگاه

دیدگاهتان را بنویسید